JOURNALISTIEK # Achtergrond
Risico's verarmd uranium stelselmatig onderschat Over het gebruik van verarmd uranium in nieuwe wapens.
Verschenen in Indigo
Nummer 5, 2003 

 

Risico’s verarmd uranium stelselmatig onderschat

door Matthijs Blonk

 

Irak, jong slachtoffer van verarmd uranium
Foto Geert van kesteren

Verarmd uranium is een restproduct van opwerkingsfabrieken. Tonnen van dit materiaal hoopten zich jarenlang ongebruikt op. De wapenindustrie vond er eind jaren zeventig een toepassing voor. Granaten en kogels werden bekleed met een dun laagje verarmd uranium (depleted uranium, DU), meestal de isotoop U-238, dat ruim twee keer zo hard is als hoogwaardig staal. Dat geeft de antitankgranaten een hoog penetratievermogen. Snelle zelfontbranding is een andere eigenschap van DU, bij inslag veroorzaakt de wrijvingsweerstand een explosie die de tank vernietigt. De vijand is vrijwel kansloos. Dat klinkt als een succesverhaal en zo willen defensiekringen het ook graag voorstellen.

Feit is echter dat bij zo’n inslag 20% tot 70% van het DU in de lucht vrijkomt in de vorm van minuscule stofdeeltjes die, al naar gelang de klimatologische omstandigheden, over grote afstanden kunnen uitwaaieren. Niet alleen is DU een uiterst giftig zwaar metaal, het geeft bovendien radioactieve straling af die miljoenen jaren blijft voortbestaan. Na het eenmalige gebruik in wapens, leeft DU daarom nog eeuwen voort als een gevaarlijke sluipmoordenaar die kan opduiken in de voedselketen en het oppervlaktewater.

Jarenlang in de longen
Het direkte gevaar voor mens en dier zit hem in het inslikken of inademen van DU. De partikeltjes verarmd uranium (uraniumdioxyde) blijven jarenlang in de longen aanwezig. Al die tijd zenden ze een lichte alfastraling uit die leidt tot celbeschadiging. Herstel daarvan vergt (te) veel energie van het lichaam, waardoor de afweer wordt ondermijnd en extreme vermoeidheid optreedt. Er zijn aanwijzingen dat de radioactiviteit en de giftigheid van DU elkaar versterken, waardoor DU achtmaal zoveel cellen beschadigt als de stoffen in afzonderlijke vorm zouden doen.

Het gevolg zijn infecties en auto-immuunziektes, kortweg samengevat als het "Golf- of Balkansyndroom". Naar schatting 85.000 Britse en Amerikaanse militairen die vochten in de eerste Golfoorlog kampen met mysterieuze ziekteverschijnselen. Ze lijden aan een cocktail van gewrichtspijnen, huidziekten, haaruitval, geheugenverlies, slapeloosheid, disfunctie van organen als hart, nieren en lever, resulterend in leukemie en kanker. Er kan blijvende beschadiging van het DNA optreden waarvan de gevolgen zich mogelijk ook in latere generaties manifesteren. Nu al worden opvallend veel kinderen van Golfveteranen geboren met zware handicaps. Een klein onderzoek onder 251 veteranengezinnen in Mississippi leidde tot een score van 67%. Het overlijden van zeker 9.000 geallieerde Irak-veteranen wordt aan een DU-besmetting toegeschreven.

Ernstiger is het gesteld in de landen waar DU-wapens zijn ingezet. Om te beginnen is dat Zuid-Irak, waar ze voor het eerst op grote schaal zijn toegepast. De Britten en met name de V.S. hebben daar in 1991 ongeveer 320.000 kilo DU gebruikt, dat voor een deel in verpulverde vorm in het milieu is achtergebleven. Maar ook de NAVO heeft DU-bommen ingezet in Kosovo en Bosnië (10.000 kilo). Eind 2001 was het de beurt aan Afghanistan en begin dit jaar andermaal Irak.

Baby's dood geboren
De Iraakse bevolking heeft al tien jaar te maken met aandoeningen overeenkomstig die van de oorlogsveteranen. Het aantal gevallen van kanker neemt explosief toe. Veel baby’s worden dood geboren of komen door genetische afwijkingen ernstig verminkt ter wereld. Ze hebben een waterhoofd, geen ogen of neus, of één oog midden op de schedel, geen schedeldak, geen hersenen, geen genetaliën enz. Vanwege hun lagere weerstand zijn vooral kinderen het slachtoffer.

De inzet van DU heeft het decennialange taboe op het gebruik van nucleairewapens doorbroken. Vermoedelijk zijn reeds in Afghanistan en onlangs ook in Irak een nieuwe generatie zware DU-bommen gebruikt, de zogenaamde 'bunkerbusters'. Deze bevatten 7000 kilo DU dat bij inslag een enorme explosie veroorzaakt. Hoewel het Pentagon op de hoogte is van de gevaren van DU, werden deze bommen ook in dichtbevolkt gebied als de stad Bagdad ingezet.

Naar de effecten van DU bij Golfveteranen en de bevolking van Irak is nog te weinig ondezoek gedaan om tot harde conclusies te komen. Onafhankelijke bronnen komen met alarmerende cijfers, maar de verantwoordelijke autoriteiten doen het syndroom graag af als posttraumatische stress; het zit ‘tussen de oren’ van de militairen. Toch lijkt er een kentering in die houding te bespeuren. De Amerikaanse defensie biedt alle terugkerende militairen uit Irak een urinetest aan, waarbij onderzocht wordt of er sporen van DU in hun lichaam aanwezig zijn.

Volgens een recent rapport van Review of International Social Questions (RISQ) is óók in de provincie Al Muthanna, waar de Nederlandse SFIR troepen zijn gestationeerd, door de Amerikaanse strijdkrachten DU-houdende munitie ingezet. De verantwoordelijke Nederlandse ministers ontkennen dit.

© Matthijs Blonk / Indigo / 2003

Voor meer informatie zie:
www.laka.org

Gerelateerde onderwerpen:
Toeareg tegen uranium
Over uraniumwinning in Niger

 
Terug naar Journalistiek Top