JOURNALISTIEK # Artikel
Bid dat God zich aan de Beja openbaart Over internet missie.
Verschenen in Indigo Nummer 4, november 2006

 

'Bid dat God zich aan de Beja openbaart'

door Matthijs Blonk

Het ontwerp van een in Duitsland gebouwde kerk is door de architect vrijgegeven om pro deo in Afrika uit te voeren. Deze kerk staat in Mbulu, in Tanzania.

Foto Matthijs Blonk

Volgens Prayerguard praktiseren de Beja in Somalië een vorm van volksislam, met veel animistische elementen. Ze geloven in djinns die de gedaante van een dier aannemen. Ook doet men aan zwarte magie en worden dieren geofferd.

Bidadvies:
Er moet voor de Beja gebeden worden: 'tegen de geest van de islam, vermengd met hekserij, die de Beja in zijn greep houdt.'

Wie via het internet op zoek gaat naar informatie over inheemse volken, kan uitkomen bij het Joshua Project. Het initiatief maakt deel uit van een web van vele honderden christelijk geïnspireerde sites met als gezamenlijk doel de verspreiding van de gospel, ofwel de evangelisatie van alle volken op de wereld.

Het Joshua Project stelt zich het ambitieuze doel om alle 6637 volken met het evangelie te willen bereiken. Tot een paar jaar geleden vormde de eigen taal het criterium om een volk te onderscheiden. Nu doet men dat op basis van klasse, religie, taal en cultuur. “God heeft een mozaïek aan volken geschapen. Tweeduizend jaar geleden gaf hij ons de opdracht van alle volken ter wereld volgelingen van Christus te maken, en hen allemaal ‘het goede nieuws’ te brengen.”

Jezusfilm
Hoe gaat dat in zijn werk? Ten behoeve van de missie zijn diverse instrumenten beschikbaar: een bijbelvertaling in een lokale taal, een (vertaling van de) ‘Jezusfilm’, of een lokale radio- of televisiezender. Een van de peilers van het Joshua Project is een database met informatie over alle volken. De gegevens komen van een wereldwijd net van informanten, waarbij men het voorbehoud maakt geen antropoloog te zijn en dus geen expert.

Zowel het Joshua Project, als Peoplegroups.org geven een gedetailleerd overzicht van volken per land. Wikipedia linkt regelmatig door naar de People-in-Country Profile pagina’s van het Joshua Project. Die zijn dan ook wat degelijker dan die van Peoplegroups, waar animisten als de Konso, Hamar en Mursi in Ethiopië, zonder meer als christenen worden neergezet.

Op basis van de verzamelde informatie coördineert men het missiewerk, worden vertalingen gemaakt, of wordt een bidprofiel opgesteld, gericht op een bepaald volk. Naast feitelijke kennis over het volk verschaft het profiel speciale aandachtspunten waar in het gebed de nadruk op moet komen te liggen.

Sommige sites uit het web geven een dagelijks wisselend bidadvies. Anderen pakken het grootschaliger aan. In juni dit jaar is er via Prayerguard.net onder de naam Ethne een wereldwijde bidcampagne gestart. Van oost naar west moet er een golf gebeden over de wereld spoelen. Prayerguard verwacht dat er honderdduizenden mensen aan het initiatief meedoen en simultaan zullen bidden. De campagne loopt tot juni volgend jaar, elke maand richt men zich op een geografische regio.

Radio-uitzendingen
Verschillende groepen in het web hebben een eigen specialiteit. Jesusfilm.org zet zich in voor de vertaling en distributie van een twee uur durend docudrama over het leven van Christus. De film is gemaakt in 1979 en intussen in 979 talen beschikbaar. Jesusfilm.org claimt dat in de loop van zevenentwintig jaar maar liefst 201 miljoen mensen na het zien van de film voor het geloof in Jezus hebben gekozen. Febi.org verzorgt radio-uitzendingen in Azië en Afrika en op Worldmap.org is per land gedetailleerd te zien wat de status van de missie is: wel of geen bijbelvertaling, Jezusfilm wel of niet beschikbaar, etcetera. Ethnologue.com en Sil.org houden zich bezig met taalonderzoek.

Uit welke noodzaak opereren deze mensen? Nergens is er een connectie met het klassieke missiewerk, dat zending koppelt aan hulpverlening. Deze beweging lijkt maar één doel na te streven: zieltjes winnen. Voor hen is dat kennelijk eenrichtingsverkeer, want op de websites vind je geen tekenen van twijfel of reflectie; inhoudelijke discussie ontbreekt. Men is stellig in zijn doelen, uitgangspunt is het onwrikbare gelijk van het christendom en dat moet de wereld weten. Maar niet voor niets; op al dit werk volgt ook een beloning. Wanneer het doel is bereikt en alle volken van het goede nieuws op de hoogte zijn, dan komt het einde, ofwel, het Armageddon. Laten we hopen dat het nog even gaat duren.

© Matthijs Blonk/Indigo/2006

Gerelateerde onderwerpen:
> "Je hoeft niet uit Afrika te komen om je in te laten met zwarte magie"
Interview met Marnel Breure over voodoo in Benin
  
Top
Terug naar Journalistiek