JOURNALISTIEK # Amsterdam Oud-West

Vakkenvullen of belastingontduiking?

Foutparkeerders hebben (vrijwel) niets te vrezen, er wordt niet gehandhaafd.

Amsterdam, oktober 2012

De Bellamytuin heeft afgelopen maand nieuwe buren gekregen. Waar tot voor kort het onkruid welig tierde ligt nu een strak geplaveid veldje dat de parkeerkrapte opvangt als binnenkort het Ten Kateplein op de schop gaat. Zouden die extra plaatsen nu ook effect hebben op de foutparkeerders in de directe omgeving?

Vooral in de avonduren komt het regelmatig voor dat mensen op de stoep parkeren. En met name op zondag kun je op sommige bruggen de gele stoepband niet meer zien door de auto’s die er voor staan, liefst half op het voetpad. Misschien omdat parkeren in Oud-West op zondag gratis is en veel Centrum-bezoekers hun auto dan in ons stadsdeel kwijt willen?

Natuurlijk is het geen probleem dat iemand even een kwartiertje ‘fout parkeert’ om de boodschappen uit te laden of een passagier op te pikken, die dan net de koffie klaar heeft staan. Maar het gros van de foutparkeerders staat er uren, en dat steekt als je zelf wel rondjes rijdt om een plekje te vinden.

Parkeerbonnen
Is er dan geen toezicht? In Oud-West regelt Cition BV de parkeerzaken namens het stadsdeel. Jessica Boggia, communicatieadviseur, zegt ‘dat Cition zeer intensief handhaaft op betaald parkeren. Dat resulteert in heel Amsterdam jaarlijks in 4 tot 500.000 naheffingsaanslagen (parkeerbonnen). Cition is echter alleen verantwoordelijk voor de uitvoering van de fiscale parkeerhandhaving.’ Met andere woorden, als u op de stoep parkeert en er komt een Cition handhaver langs, dan zal deze geen actie ondernemen. Volgens mevrouw Boggia zijn de echte foutparkeerders een zaak van de politie en van Stadstoezicht.

De politie treedt voornamelijk op bij gevaarlijke situaties, de rest is voor Stadstoezicht. Daar zegt men dat er ‘echt vaak’ gehandhaafd wordt, maar ook dat dat niet langer hun taak is. Tegenwoordig valt handhaving onder de afdeling Openbare ruimte van het stadsdeelkantoor. Woordvoerder Rene Sermnod spreekt duidelijke taal. ‘We reageren eigenlijk alleen op klachten van burgers en er zijn een paar hotspots die we extra in de gaten houden. We kunnen niet permanent op straat zijn, want het is maar een klein groepje en we houden ons bijvoorbeeld ook bezig met verkeerd aangeboden afval. Hooguit als we toevallig langsrijden komen we in actie.’

Curieus, wildparkeerders die geen parkeerkaartje kopen gelden dus niet als (parkeer)belastingontduiker. Stoepparkeren is een overtreding, maar met een geringe pakkans, mits je natuurlijk goede maatjes met de buren bent.

Ringparkeren

In bovenstaand artikel constateerden we dat wildparkeerders in Oud-West maar een geringe kans lopen op een boete. De politie en de handhavers van de Dienst Openbare ruimte hebben het te druk of zijn onderbezet. Handhavers van Cition letten alleen op auto’s in parkeervakken. Gaat dat veranderen nu stadsdeel West binnenkort het plan voor ringparkeren aanneemt?

Amsterdam, november 2012

Net als de centrale stad werkt stadsdeel West aan een plan om bewoners goedkoper te laten parkeren aan de rand van de stad. Dat zal Amsterdam schoner maken. In West zouden tweehonderd parkeerplekken moeten wijken voor meer groen en kinderspeelplaatsen. Geen slecht plan voor een dichtbevolkt gebied. Volgens het stadsdeel is er per bewoner van West gemiddeld slechts vierentwintig vierkante meter openbare ruimte. Veertig procent daarvan wordt bezet door parkeerders. Het stadsdeel wil om te beginnen de parkeerdruk verlagen in de benauwde straten van Oud-West. Op termijn zou straatparkeren zelfs helemaal moeten verdwijnen.

Het gebruik van de openbare ruimte kost geld. Hoe meer vraag, des te hoger de prijs. Volgens een onderzoek door de Consumentenbond van deze zomer zijn de tarieven in de dertig grootste Nederlandse steden de afgelopen vier jaar met gemiddeld vijftien procent gestegen, het dubbele van de inflatie. Met de invoering van ringparkeren in 2014 worden ook de vergunningen in Oud-West aanzienlijk duurder, de huidige prijs van 18,20 zal in drie jaar stijgen naar 31,85. Volgens D66 is dat nog steeds niet kostendekkend. Een parkeerplek kost de stad maandelijks rond de 100 euro. Niet autobezitters sponsoren dus de parkeerplaatsen van hun buren.

Bezuinigen
Wie wil bezuinigen op zijn parkeervergunning kan zich aanmelden voor parkeren buiten de ring. Daar gaat een ringparkeerpas de helft minder kosten. Voor veel mensen kan dat een optie zijn. Zo’n twintig procent van de auto’s wordt namelijk minder dan een keer per week gebruikt. Wie buiten de ring gaat parkeren kan bovendien gebruikmaken van korting op een ov-pas of een elektrische fiets. De automobilist die zijn parkeervergunning helemaal inlevert kan rekenen op een tegoed van driehonderd euro voor autodelen. Genoeg alternatieven om de autobezitters in beweging te krijgen.

En dat is hard nodig. We weten allemaal hoe ongezond de lucht in Amsterdam is. Waarom lukt bij ons niet wat omringende landen vrij gangbaar is, namelijk oude vieze auto’s weren uit de binnenstad? Veel Duitse steden laten geen oude auto’s meer toe en daarom staan onze straten vol met vervuilende ‘directiebakken’. Wij stimuleren dat gedrag zelfs, want deze oldtimers krijgen vrijstelling van wegenbelasting, en dat tikt aan.
Zou het geen idee zijn zulke auto’s geen, of een heel dure parkeervergunning te geven en schone elektrische auto’s juist een gratis parkeerplek?

Dat vergt daadkracht. Maar de politiek wil de autobezitters niet te veel voor het hoofd stoten. Het ringparkeren wordt alleen ingevoerd als er tweehonderd autobezitters zijn die zich vrijwillig melden voor een ringparkeerpas.

© Tekst & foto's Matthijs Blonk - 2012

Beide artikelen zijn geschreven voor de Bewonerskrant Oud-West (jaargang 11 nummer 5 & 6, 2012), een uitgave van de Stichting Bewonersplatfom Oud-West (SBOW).

Home>   Journalistiek internationaal Top

Buurt verslaggeving
Matthijs Blonk schreef voor de Bewonerskrant Oud-West* waarvan hij ook eindredacteur was, van 2010 tot begin 2014.
*oplage 20.000 ex.

 

Lak aan de regels!
Voor hun nieuwste expositie werkt BEP, het Bellamy Etalage Project, dit keer samen met New Art Night
Amsterdam, augustus 2012

Afrikanen in de Bellamystraat
De gaststudio van de Thami Mnyele Stichting, gevestigd in een voormalig schoolgebouw aan de Bellamystraat, is onbekend in Oud-West maar wereldberoemd in Afrika.

Amsterdam, mei 2011
Schiphol wil groeien
Volgende maand begint een proef waarin de overlast anders verdeelt zal worden. Moet Amsterdam West zich voorbereiden op meer lawaai?

Amsterdam, oktober 2010

Een man van de buurt
Een wandeling door de buurt met Roel Walraven
Amsterdam, november 2010

Uít vinden
Het Vindhek is jarig!
Amsterdam, april 2010
Idealen overdragen aan de jeugd
De Stichting Wereldse Wijk en de Bijstandsbond gaan samenwerken in een Cultureel Café.
Amsterdam, september 2012
Buurt loopt warm voor De Hallen
Architect André Van Stigt herontwikkelt bestaande gebouwen die hun oude functie verloren hebben. In Oud-West wordt daar nu De Hallen aan toegevoegd.
Amsterdam, januari 2013
De Walvis
Ineens stonden er hekken om de Walvis, een speeltoestel in de Bellamydwarsstraat. De gemeente wilde het slopen. Maar een actie van alerte buurtbewoners wist dat te voorkomen.
Amsterdam, april 2013

De Lichtkrant
Op de hoek Tollensstraat - Kinkerstraat hangt De Lichtkrant. Mirjam Berloth voorziet de ‘krant’ een paar keer per week van nieuwe informatie.
Amsterdam, juni 2013